Sundsvalls Nämndemannaförening

Välkommen till Sundsvalls Nämndemannaförening

I Sundsvalls Nämndemannaförening är vi ca 50 medlemmar. Vi anordnar bl. a utbildningar och seminarium. Vi har kontakt med lagmannen för tingsrätten och hovrättspresidenten för att diskutera vår arbetsmiljö.

Vi vill bli fler medlemmar. Vi tror att det är viktigt att vi möts, har en dialog och deltar i kompetensutveckling, och att vi är många när vi, via vårt riksförbund agerar för bättre villkor mm gentemot Domstolsverket.

Vi visar aktuella nyheter här i framtiden!

Med en enkät vill vi ta reda på vilka områden som du anser viktiga att öka din kompetens inom, så att vi kan arrangera aktiviteter som motsvarar det som vi tillsammans anser angeläget. Enkäten tar endast ett par minuter att besvara och är helt anonym.

Du hittar den genom att klicka här.

Tack för din medverkan!

Halmstads tingsrätts heraldiska vapen.

Endast för administratörer