Sundsvalls Nämndemannaförening

Sundsvalls nämndemannaförening 2024

Styrelsen

  • Ordförande

Jan Öberg

jan.oberg@hotmail.com
070-368 30 14
  • Vice ordförande

Bertil Edbladh

edbladh51@gmail.com
070-318 03 98
  • Kassör

Lars-Åke Andersson

  • Sekreterare

Maria Antonic

maria.antonic1@gmail.com
070-378 00 55
  • Styrelseledamot

Katarina Nilsson

kanilsson65@gmail.com
070-303 66 57
  • Styrelseledamot

Margaretha Holmlund

margaretha.holmlund@nmrf.se
070-341 85 75
  • Ersättare

Monica Persson

monica.persson83@gmail.com
072-447 35 02
  • Ersättare

Evert Nederberg

evertnederberg@gmail.com
070-331 54 44
  • Ersättare

Jan Heijbel

jan.heijbel@icloud.com
070-324 89 49

Endast för administratörer