Sundsvalls Nämndemannaförening

Sundsvalls nämndemannaförening 2023 - 2024

Styrelsen

  • Ordförande

Jan Öberg

jan.oberg@hotmail.com
070-368 30 14
  • Vice ordförande

Bertil Edbladh

edbladh51@gmail.com
070-318 03 98
  • Sekreterare

Maria Antonic

maria.antonic1@gmail.com
070-378 00 55
  • Kassör

Lars-Åke Andersson

lars-ake@hagaredo.se
072-743 03 90
  • Styrelseledamot

Pricilda Helenius

priscildah@gmail.com
073-040 83 98
  • Ersättare

Evert Nederberg

evertnederberg@gmail.com
070-331 54 44
  • Ersättare

Margaretha Holmlund

margaretha.holmlund@nmrf.se
070-341 85 75

Endast för administratörer