Sundsvalls Nämndemannaförening

Bli medlem

Medlem i Sundsvalls Nämndemannaförening blir du enklast genom att meddela namn, adress, telefonnummer och e-postadress till sekreteraren email hidden; JavaScript is required
Medlemsavgiften är 250 kr per år och betalas till föreningens plusgiro 63 41 71-3. Glöm inte att fylla i namnet vid inbetalning.
Medlemskap i nämndemannaförening ger ett bättre försäkringsskydd.
I medlemsavgiften ingår avgift till Nämndemännens Riksförbund.

Välkommen som medlem i vår förening!

Endast för administratörer