Sundsvalls Nämndemannaförening

Bli medlem

Kort om ditt medlemskap…

Medlemskapet är viktigt för att vara med och påverka. Sundsvalls Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund som arbetar målmedvetet för att bibehålla och förbättra villkoren för nämndemännen. Bland annat gäller det vårt arvodessystem, speciellt halvdagsarvodet…
I medlemsavgiften ingår avgift till Nämndemännens Riksförbund.

Fem skäl att vara ansluten till NRF:

  • Ett starkt socialt nätverk
  • Resor som ger dig perspektiv
  • En bra försäkring när olyckan är framme
  • Utbildning för ökad rättsmedvetenhet
  • En uppskattad medlemstidning


Välkommen som medlem i vår förening!

Med bästa hälsningar från
Sundsvalls Nämndemannaförening

Endast för administratörer